Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: AlkuunKuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Toiminta-ajatusKuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Liity jäseneksi!Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Vinkit ja linkitKuvaus: Kuvaus: Kuvaus: AjankohtaistaKuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Yhteystiedot

Yhdistyksen toiminta ja tavoitteet

Tavoitteet

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnon- ja maisemansuojelua sekä Lemin, Luumäen ja Savitaipaleen kuntien alueella sijaitsevien, Kivijärven-Valkealan reittiin kuuluvien vesistöjen käyttöä alueen vakinaisten asukkaiden ja kesäasukkaiden virkistymiseen. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on vaalia alueen historiallisia ja kulttuuriperinteitä.

Yhdistyksen toiminta

Pro Kivijärvi ry. perustettiin vuonna 1996 Pajainlahden rannassa pidetyn kansalaiskokouksen jälkeen. Yhdistyksemme tavoitteena on Kivijärven veden ja ympäristön säilyttäminen mahdollisimman puhtaana. Yhdistys on voittoa tuottamaton, toiminta perustuu jäsenmaksutuloihin ja vapaaehtoistyöhön. Jäseniä yhdistyksessämme on hieman yli sata ja vuosibudjetit ovat olleet 1350 euron luokkaa.

Yhdistyksemme toiminnan tuloksia:

·  Kivijärven tila on tutkittu Pro Kivijärvi ry:n aloitteesta

·  Saimaan vesiensuojeluyhdistys on aloitteestamme tehnyt Kivijärven vesiensuojeluohjelman

·  Kaakkois-Suomen ympäristökeskus toteutti vuosina 2001-2004 Kivijärvi kuntoon-projektin, joka käynnistettiin tutkimusten jälkeen. Tuimme voimakkaasti rahoituksen myöntämistä projektille.

·  Rahoituksen hankkiminen Sarvilahdenojan laskeutusaltaiden ja suodatinpatojen rakentamiselle

·  Pro Kivijärvi ry:n aloitteesta on muodostettu Kivijärvi Kuntoon projektin Koordinaatioverkosto eli KKK, johon kuuluu Kivijärven alueen kuntien, viranomaisten, järjestöjen sekä yritysten ja yksityisten henkilöiden edustajia. Verkosto on kokoontunut noin kerran vuodessa ”pyöreän pöydän keskusteluihin”, joissa on käsitelty Kivijärven tilaa sekä eri osapuolten toimenpiteitä järven hyväksi.

·  Huopaistenvirran alapuolisella ns. Väliväylän alueella aloitettiin syksyllä 2010 vesistön kunnostusprojekti. Edellytyksenä hankkeen toteutumiselle oli KKK-verkoston kokouksessa saavutettu yksimielisyys hankkeen tärkeydestä

 

Esimerkkejä järjestämistämme tapahtumista ja tempauksista:

·  Kivijärvi 2000-tapahtuma Risulahdessa vuonna 1999.

·  Kirjoituskilpailu koululaisille vuonna 2000.

·  Osallistuminen Luumäkimessuille, tutkimus- ym. tiedon jakoa, vuosina 2001, 2005 ja 2009

·  Kivijärven tilaa koskevien asioiden jatkuva esilläpito sanomalehdissä ja radiossa. 

·  Avoimen vesiensuojeluseminaarin järjestäminen kesällä 2003. 

·  Vesiensuojeluseminaari Luumäellä 9.7.2005.


 

Vuosikertomukset

Yhdistyksen vuosikertomus 2006


Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: D:\Pro Kivijärvi ry\Nettisivut\kuvat\onki_mv.jpg


Sivujen ylläpito: petritapio.heikkinen@saunalahti.fi