Kuva © Sami Kontio


Tervetuloa Pro Kivijärvi ry:n kotisivuille!

Pro Kivijärvi ry:n tavoitteena on Kivijärven veden ja ympäristön säilyttäminen mahdollisimman puhtaana. Lisäksi yhdistys pyrkii edistämään Kivijärven-Valkealan reittiin kuuluvien vesistöjen käyttöä alueen vakinaisten asukkaiden ja kesäasukkaiden virkistymiseen. Yhdistyksen tarkoituksena on myös vaalia alueen historiallisia ja kulttuuriperinteitä.

Kivijärven vesistöalue

 

Ylä- ja Ala-Kivijärvi ovat pääosin karuja ja kirkkaita vesialueita. Vedet ovat kuitenkin vuosien saatossa jonkin verran rehevöityneet. Järven pohjoisosassa ja erityisesti Kuukseneselällä Lemin kirkonkylän lähellä rehevöitymistä on enemmän. Ongelmia on jonkin verran myös Ala-Kivijärvellä. Seuraukset näkyvät esimerkiksi sinileväkukintoina, joita on havaittu aika ajoin olosuhteiden ollessa levän esiintymisen kannalta suotuisia. Epäsuotuisa vaikutus vesistön tilaan on ollut myös mm. Vapo Oy:n Kivijärven tuntumassa Leppisuolla ja Nokeissuolla harjoittamalla turvetuotannolla.

Tarkempaa tietoa Kivijärven tilanteesta saat Pertti Laineen tekemästä pdf-muotoisesta tietoiskusta (388 kB).

Toimintaa Kivijärven hyväksi

 

Pro Kivijärvi ry pyrkii estämään Kivijärven rehevöitymistä yhteistyössä kaikkien osapuolten kanssa. Tuloksiakin on jo tullut: Kivijärven tila on tutkittu ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskus toteutti vuosina 2001-2004 Kivijärvi kuntoon -projektin. Tuimme voimakkaasti rahoituksen myöntämistä projektille.

 

Projektin päättymisen jälkeen muodostettiin yhdistyksemme aloitteesta Kivijärvi Kuntoon projektin koordinaatioverkosto (KKK). Verkostoon pyydettiin mukaan Kivijärvestä ja sen tilasta kiinnostuneita tahoja; viranomaisia, kuntia, yrityksiä ja muita yhteisöjä sekä yksityisiä kansalaisia. Verkosto on kokoontunut säännöllisesti. Tapaamisissa on käyty läpi eri osapuolten suunnitelmia ja jo toteutuneita toimenpiteitä, joilla Kivijärven veden laatua ja järven virkistyskäyttömahdollisuuksia voidaan parantaa.

 

KKK-verkoston kokoontumisten myötä saavutettiin keväällä 2009 laaja yksimielisyys siitä, että myös Huopaistenvirran ja Kannuskosken välisen ns. Keskiväylän alueella oli tarpeen toteuttaa vesistön kunnostus- ja suojeluprojekti. Tämän seurauksena alueella toteutettiin vuosina 2010-2013 uusi ”Väliväylä kuntoon”-hanke. Hankkeeseen, jonka kokonaisbudjetti oli runsaat 220.000 €, saatiin rahoitusta sekä julkisista että yksityisistä varoista. Myös Pro Kivijärvi ry oli osaltaan mukana rahoittamassa hanketta.

 

Viimeisten parin vuoden aikana toimenpiteet Kivijärven veden laadun parantamiseksi ovakeskittynee taas Ylä-Kivijärven puolelle Lemin Kuuksenenselän alueelle. Tuolla alueella on toteutettu vuosina 2016-2018 Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen johdolla laajamittainen vesistönsuojeluprojekti, jonka rahoitukseen myös Pro Kivijärvi on osallistunut. Tämän Kuukseneselkä kuntoon -hankkeen aikana on tähän mennessä mm. perustettu 19 kosteikkoa, joiden tarkoituksena on sitoa ravinteita ja estää niitä kulkeutumasta vesistöön. Tavoitteena on, että kunnostushanketta pystytään jatkamaan vielä toinen kolmevuotiskausi. Pro Kivijärvi seuraa tilannetta ja pyrkii edistämään jatkohankkeen toteutumista.

 

Täältä löydät yhdistyksemme toimintaa esittelevän PowerPoint-diasarjan pdf-muodossa. Täältä löydät myös yhdistyksen säännöt pdf-muodossa.

 

Ajankohtaista tietoa yhdistyksemme toiminnasta löytyy myös ajankohtaissivulta, jolle pääset myös vasemmalla olevan kuvakkeen kautta.

 

Mukaan toimintaan Kivijärven hyväksi

 

Jos toiminta Kivijärven hyväksi kiinnostaa, olet tervetullut mukaan yhdistyksemme toimintaan. Ohjeet jäseneksi liittymistä varten löytyvät vasemmasta reunasta painikkeen ”Liity jäseneksi” alta.

 Sivuilla on vierailtu kertaa

Sivujen ylläpito: petritapio.heikkinen@saunalahti.fi