Pöytäkirja kokouksesta, joka pidettiin Lappeenrannassa 2.4.30. klo19,00 Hotelli Patriassa. Läsnä kokouksessa olivat:
Rautatiekirjuri Appelberg,
Apteekkari Balthasar,
Majuri G. Jankko
Johtaja Sulo Kinnunen ja
Ratsumestari Erkki Makkonen.
Kokouksen puheenjohtajana toimi johtaja Kinnunen sekä sihteerinä ratsumestari Makkonen.


§ 1.
Läpikäytiin edellisen kokouksen pöytäkirja joka hyväksyttiin, samoinkuin edellisessä kokouksessa laadittu sääntöehdotus, joka hyväksyttiin 15 §:ään tehdyllä muutoksella, että kerhon juokseviin menoihin saadaan käyttää 1/5 viidesosa vuoden kuluessa liittyneiden vakinaisten jäsenten jäsenmaksuista.
Vuosimaksuksi hyväksyttiin Smk.40:-(neljäkymmentä)sekä vakinaiseksi jäsenmaksuksi Smk:200:- (kaksisataa).

§ 2.
Päätettiin perustaa ."L a p p e e n r a n n a n P o s t i m e r k k i k e r h o" niminen yhdistys ja rekisteröidä se.

§ 3,
Kokous katsottiin vastanneeksi sääntöjen edellyttämää joulukuussa pidettävää vaalikokousta, vuosikokousta sekä katsottiin olevan kerhon perustavan kokouksen.

§ 4.
Vuodeksi 1930 valittiin:
Puheenjohtajaksi Johtaja S. Kinnunen
Varapuheenjohtajaksi Rautatienkirjuri . Appelberg,
Sihteeriksi Ratsumestari E. Makkonen,
Rahastonhoitajaksi Majuri G. Jankko,
Vaihdonjohtajaksi Ratsumestari G. Blomquist,
Tilintarkastajiksi Apteekkari . Balthasar ja Pankinprokuristi H. Rönneberg sekä varalle Majuri Hendunen.

§ 5.
Laadittiin lista kerhon perustavista jäsenistä sekä päätettiin lähettää kiertämään se halukkaiden merkitsemiseksi kerhon jäsenyyteen.

§ 6.
Seuraava kokous päätettiin kutsua koolle torstaina 10 P:n klo 19,00 Hotelli Patriaan.
Aika ja paikka kuten yllä.

E. Makkonen
Kokouksen Sihteeri.

[Neuvottelukokous 1930][Etusivu]