Pöytäkirja kokouksesta, joka pidettiin Lappeenrannassa 26.3.30.klo19,00 Hotelli Patriassa. Läsnä kokouksessa olivat:
Johtaja Sulo Kinnunen,
Majuri G.T.Jankko
Kunnankirjuri Harry Valli, ja
Ratsumestari Gösta Blomquist ja
Ratsumestari Erkki Makkonen.


§ 1.
Kokous oli kutsuttu koolle Lappeenrantaan perustettavaksi aiotun, postimerkkiyhdistyksen aikaansaamiseksi, paikkakunnalla filateliaa harrastavien aloitteesta.

§ 2.
Läsnäolleet valitsivat kokouksen puheenjohtajaksi yksimiekisesti johtaja S. Kinnusen;sihteerinä toimi ratsumest.E.Makkonen.

§ 3.
Kokouksessa tultiin johtopäätökseen , että paikkakunnalla on tarpeeksi harrastusta yhdistyksen perustamista varten.

§ 4.
Yleistä perustavaa kokousta varten läpikäytiin kokouksessa Suomen Filatelistiseuran säännöt, joiden perusteella tehtiin sääntöehdotus perustavassa kokouksessa esitettäväksi.

§ 5.
Yhdistyksen nimeksi ehdotettiin "L a p p e e n r a n n a n P o s t i m e r k k i k e r h o", jota ehdotusta kannatettiin.

§ 6.
Yleinen perustava kokous päätettiin kutsua koolle 2.4.30. klo 19,00 Hotelli Patriaan. Kokoonkutsujaksi valittiin ratsumestari E. Makkonen.

§ 7.
Sisäänkirjoitusmaksuksi kerhon jäsenyyteen ehdotettiin Smk:
10:- (kymmenen).
Vuotuiseksi jäsenmaksuksi ehdotettiin Smk:30:-(kolmekymmentä).
Vakinaiseksi jäsenmaksuksi ehdotettiin Smk:200:-(kaksisataa).
Vuoden 1930 vuosimaksu suoritettaisiin heti kerhon jäseneksi liittyessä.Perustavassa kokouksessa jäseniksi liittyvät suorittaisivat vakinaisen jäsenmaksun yhden kuukauden kuluessa kerhon perustamisesta.
Kokouksen puheenjohtajana toiminut johtaja S. Kinnunen tarjosi lopuksi kokoukseen saapuville kahvit hänelle osoitetusta luottamuksesta.
Aika ja paikka kuten yllä.

E. Makkonen
Kokouksen Sihteeri.

[Perustava kokous 1930][Etusivu]