Yhdistys on perustettu

tammikuussa 1997. Kotipaikkana on Ruokolahti, mutta jäseniä on niin Etelä-
Karjalasta kuin muualtakin Suomesta. Jäsenmäärä on tällä
hetkellä 64 ja jäsenmaksu on 17 euroa (opiskelija 8,50 euroa) vuodelle 2020.
Maksaessasi jäsenmaksua muista käyttää viitettä!

Yhdistyksen tavoitteena

on luoda toimivat puitteet arkeologian harrastamiselle.
Kaakkoisessa Suomessa on useissa kunnissa viime vuosina
inventoinnin myötä tehty uusia löytöjä, jotka muuttavat sekä alueen esihistoriallisen
kuin myös historiallisen ajan historiankirjoitusta.
Samalla käytännön kaivaustyö on lisääntynyt.
Jatuli Facebookissa

Oleellinen osa toimintaa

ovat maasto- ja opintoretket, toimivat yhteydet museovirastoon,
eri yliopistoihin, yhteisöihin (mm. koulutuksen järjestäjinä) ja Etelä-Karjalan museoon.
Mielekkään harrastustoiminnan yhtenä osana ovat myös yhteydet toisiin arkeologian harrastajayhdistyksiin.